Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr doradzała Energix w procesie negocjacji i zawarcia umowy kredytowej, w ramach której EBOiR i Banco Santander zapewnią finansowanie w kwocie 550 milionów złotych na budowę w Polsce dwóch farm wiatrowych o łącznej mocy 125 MW. Banco Santander korzysta z częściowej gwarancji duńskiej Agencji Kredytów Eksportowych (EKF), zaś Santander Bank Polska pełni rolę agenta, agenta zabezpieczeń i banku prowadzącego rachunki.

Zakres doradztwa WKB obejmował negocjowanie dokumentacji finansowania projektu (m.in. umowy kredytowej, umowy wsparcia oraz dokumentów zabezpieczeń), wsparcie w zakresie spełniania warunków wypłaty oraz koordynację wsparcia ze strony zagranicznych doradców prawnych.

Zespołem WKB kierowało trzech partnerów: Agnieszka Wiercińska – Krużewska (prawo handlowe), Marcin Smolarek (bankowość i finanse) i Maciej Szambelańczyk (energetyka) oraz counsel Michał Kalicki (bankowość i finanse). Wspierali ich Aleksandra Nalewajko (bankowość i finanse), Marcin Lorenc (bankowość i finanse), Krzysztof Sikorski (energetyka), Krzysztof Wawrzyniak (prawo spółek), Mateusz Bąk (prawo spółek) oraz dr Sergiusz Urban (ochrona środowiska).

Energix jest strategicznym klientem WKB i jesteśmy dumni, że możemy wspomagać Energix we wszystkich aspektach działalności w Polsce od momentu wejścia grupy na polski rynek w 2012 roku.