W czerwcu 2020 r. nakładem wydawnictwa Lexis Nexis (Republic South Africa) ukazała się publikacja „Public Procurement Regulation in Africa: Development in Uncertain Times”, przygotowana przez międzynarodowy zespół ekspertów z zakresu prawa zamówień publicznych pod redakcją prof. Geo Quinot i prof. Sope Williams-Elegbe z Uniwersytetu Stellenbosch w Kapsztadzie.

Jednym ze współautorów jest dr Jarosław Kola – ekspert z zespołu zamówień publicznych w WKB – który w ramach publikacji przedstawił rezultaty prowadzonych badań w rozdziale „Public procurement as a tool of conducting development policy in emerging markets: The example of Poland”.

Szczegóły znajdują się na stronie wydawnictwa.