Nakładem wydawnictwa Adam Marszałek ukazała się maju 2019 roku monografia pt. „Urban Electromobility in the Context of Industry 4.0”. Jednym ze współautorów publikacji jest dr hab. Jakub Pokrzywniak – ekspert WKB w dziedzinie prawa energetycznego.

Jak pisze jeden z recenzentów monografii: „Autorzy z dużym znawstwem łączą kwestie ekonomiczne (efektywność ekonomiczna transportu), logistyczne (logistyka miejska) oraz związane z nowym zarządzaniem w kontekście koncepcji przemysłu 4.0. „.

Więcej informacji o publikacji znajduje się na stronie internetowej wydawnictwa.