11 czerwca odbyło się webinarium pt. „Elektronizacja zamówień publicznych. Podpis elektroniczny w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego”,  zorganizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

W dyskusji wzięli udział: prowadzący webinarium Arkadiusz Zieliński – Dyrektor Biura Zamówień Publicznych PARP oraz zaproszeni goście: dr Kajetan Wojsyk – ekspert ds. informatyzacji w administracji publicznej i Jarosław Kola – prawnik z zespołu zamówień publicznych kancelarii WKB.

Webinarium poświęcone było elektronizacji zamówień publicznych a w szczególności procesowi składania ofert w procedurze unijnej oraz ich podpisywania. Prelegenci omówili trudności, z jakimi muszą zmierzyć się składający oferty, a także przedstawili praktyczne wskazówki, by ten proces był łatwiejszy i bardziej efektywny. Podczas dyskusji wyjaśnili m.in. podstawowe zasady uzyskiwania oraz stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, a także uwarunkowania uznawania podpisów zagranicznych.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami – webinarium dostępne jest tutaj.