Andrzej WiercińskiAnna Wojciechowska oraz Anna Wyrzykowska są współautorami rozdziału omawiającego polskie regulacje dotyczące zasad ładu korporacyjnego, który ukazał się w ramach opracowania „The Corporate Governance Review 2019”.

Z uwagi na nieustannie powiększający się udział korporacji w obrocie gospodarczym i ich istotny wpływ na funkcjonowanie rynku, tematyka ładu korporacyjnego z roku na rok zyskuje na znaczeniu. Publikacja jest zbiorem zwięzłych analiz dotyczących zasad ładu korporacyjnego obowiązujących w poszczególnych porządkach prawnych oraz praktycznych skutków tych regulacji, umożliwiając wygodne i szybkie porównania.

Książka zawiera omówienie przepisów obowiązujących w 28 jurysdykcjach z całego świata. Do współpracy przy jej redagowaniu wydawnictwo zaprosiło wyselekcjonowane grono specjalistów z zakresu prawa spółek i spraw korporacyjnych.

Publikacja dostępna jest na stronie internetowej wydawnictwa. Rozdział dotyczący regulacji polskich dostępny jest do pobrania tutaj.