W lutym 2021 roku nakładem wydawnictwa PWN ukazała się monografia pt. „Elektromobilność jako megatrend nowoczesnej gospodarki” („Electromobility as a megatrend of contemporary economy”), pod redakcją prof. Wojciecha Drożdża. Publikacja zawiera analizę kluczowych wyzwań ekonomicznych i prawnych, jakie stoją przed wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces rozwoju elektromobilności.

Jednym z autorów jest dr Jarosław Kola, który we współpracy z prof. Katarzyną Kokocińską, opracował rozdział na temat konieczności zapewniania spójności działań podejmowanych na rzecz prowadzenia polityki rozwoju w obszarze elektromobilności (tytuł: Cohesion of actions in the pursuit of development policy on the example of public investment in the area of electromobility).

Publikacja została wydana w języku angielskim.