W listopadzie 2020 r. Wydawnictwo C.H.Beck opublikowało trzeci tom z cyklu „Prawo umów handlowych. System prawa handlowego”. Tom 5C zawiera kontynuację rozważań w zakresie części szczegółowej prawa umów handlowych (mającej swój początek w Tomach 5A i 5B), oraz omówienie następujących rodzajów umów:

  • umowy w działalności inwestycyjno-budowlanej,
  • umowy w sferze energetyki,
  • umowy w działalności transportowo-logistycznej,
  • umowy w działalności turystycznej,
  • umowy w działalności bankowej,
  • umowy faktoringu i forfaitingu,
  • umowy na rynku instrumentów finansowych,
  • umowy w działalności ubezpieczeniowej,
  • umowy zawierane w obrocie elektronicznym,
  • umowy medyczne.

Jednym z autorów rozdziału dotyczącego umów w działalności ubezpieczeniowej jest dr. hab. Jakub Pokrzywniak – współzarządzający praktyką prawa ubezpieczeniowego w kancelarii WKB. Autor szczegółowo omówił wszystkie aspekty dotyczące umowy gwarancji ubezpieczeniowej począwszy od wyjaśnienia samego pojęcia i funkcji gwarancji, poprzez omówienie regulacji prawnych dotyczących tego typu umowy a skończywszy na kwestiach wypłat i roszczeń.

Szczegóły dotyczące publikacji znajdują się na stronie wydawnictwa.