31 października tego roku ukazała się publikacja „Służebność przesyłu. Zagadnienia prywatnoprawne oraz publicznoprawne”. Dr hab. Jakub Pokrzywniak jest autorem rozdziału „Realizacja roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu na potrzeby już istniejących urządzeń – wybrane zagadnienia”.

W publikacji, specjaliści zajmujący się prawem rzeczowym, omówili najbardziej kontrowersyjne na gruncie prawa cywilnego, rolnego oraz administracyjnego zagadnienia związane z instytucją prawną służebności przesyłu oraz ukształtowaną przez orzecznictwo sądowe „służebnością gruntową odpowiadającą treści służebności przesyłu”.

W opracowaniu przedstawiono krytyczne podejście do służebności ukształtowanej przez orzecznictwo Sądu Najwyższego, odnoszącej się do sytuacji urządzeń przesyłowych przed uchwaleniem przepisów dotyczących służebności przesyłu.

Zachęcamy do lektury.