Właśnie ukazała się publikacja „Likwidacja szkód komunikacyjnych w ramach ubezpieczenia OC i AC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Standardy odszkodowawcze i bezpieczeństwa”. Dorota Karczewskadr hab. Jakub Pokrzywniak są autorami rozdziału „Kompetencje prezesa UOKIK w odniesieniu do praktyk zakładów ubezpieczeń dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”.

Problem kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w odniesieniu do praktyk zakładów ubezpieczeń dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych to zagadnienie, które budzi nie tylko wiele wątpliwości teoretycznych, ale ma również doniosłe znaczenie dla praktyki obrotu.

W opracowaniu przedstawiono analizy i wnioski w tym zakresie formułowane zarówno przez akademików, jak i praktyków, ujęte w dwóch częściach, z jednej strony prawno naukowej, z drugiej – technicznej. Wszystkie dotyczą fundamentalnego problemu zakresu zwrotu przez ubezpieczyciela wydatków na naprawę pojazdów mechanicznych w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ich posiadaczy. Publikacja odnosi się także do roli, jaką dla wykonywania obowiązków kompensacyjnych przez ubezpieczycieli mają kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zachęcamy do lektury, więcej informacji znajduje się tutaj .