W ostatnich latach obserwujemy znaczący wzrost cen energii elektrycznej. Jednocześnie, światowym trendem staje się wykorzystywanie na dużą skalę niewielkich, rozproszonych źródeł energii elektrycznej. Rośnie także ekologiczna świadomość konsumentów, którzy coraz większą uwagę przywiązują do śladu węglowego nabywanych produktów. Z tych względów coraz popularniejszym rozwiązaniem w zakresie dostarczania energii elektrycznej dla przemysłu stają się tzw. corporate PPA, czyli umowy nabycia energii elektrycznej zawierane pomiędzy odbiorcą końcowym, a wytwórcą energii elektrycznej, najczęściej w instalacji OZE. Trzeba mieć jednak świadomość, iż pod zbiorczym pojęciem „corporate PPA” (dalej cPPA) kryją się różne modele biznesowo-prawne.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Macieja SzambelańczykaHanny Przezwickiej opublikowanym na łamach Magazynu Polska Chemia (1/2020, str. 46) dostępnym TUTAJ.