Anna Wyrzykowska została autorką rozdziału omawiającego regulacje dotyczące zasad funkcjonowania polskiego rynku nieruchomości, który ukazał się w ramach opracowania „The Real Estate Guide Poland”, przygotowanego przez MultiLaw International.

Publikacja zawiera odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii obostrzeń w nabywaniu nieruchomości, kwestii podatkowych oraz kwestii własnościowych.

Publikacja dostępna jest na stronie internetowej wydawnictwa.