Z radością informujemy, że adwokat Aleksandra Stępniewska jako doradca (counsel) WKB będzie prowadziła praktykę prawa karnego w biznesie.

Aleksandra przy wsparciu innych adwokatów WKB, w tym Jana Rolińskiego (partnera) będzie świadczyła kompleksowe doradztwo dotyczące zarówno wszelkich aspektów postępowań karnych, procedur prewencyjnych, jak i zarządzania kryzysem.

Jest członkiem Warszawskiej oraz Paryskiej Izby Adwokackiej. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego, w tym karnego gospodarczego. Reprezentuje klientów korporacyjnych oraz indywidualnych, zarówno po stronie pokrzywdzonych jak i oskarżonych, w tym w sprawach karnych o charakterze transgranicznym. Doradza również w kwestiach dotyczących ryzyka odpowiedzialności karnej związanej z decyzjami biznesowymi.

Aleksandra wspiera klientów w zakresie opracowywania i wdrażania systemów zarzadzania zgodnością (compliance), a także – w celu oceny istniejących mechanizmów compliance – prowadzi audyty zgodności.

Posiada certyfikat Compliance & Ethics Professional-International wydawany przez międzynarodową organizację Society of Corporate Compliance and Ethics.

– Dołączenie Aleksandry do naszego zespołu wzbogaca nasze kompetencje nie tylko w postępowaniach karnych, ale również przy przygotowaniu procedur prewencyjnych. Widzimy, że nasi klienci coraz częściej poszukują bezpieczeństwa prawnego w kompleksowym ich wsparciu na każdym etapie działalności – komentuje dr Jerzy Baehr, partner zarządzający kancelarii WKB. – Kompetencje Aleksandry dopełniają ofertę kancelarii w tym zakresie.

Aleksandra prowadzi również szkolenia, m.in. na temat ryzyka odpowiedzialności karnej dla członków kadry zarządzającej oraz odpowiedzialności spółek w związku z przestępstwami popełnianymi wewnątrz organizacji, a także wewnętrznych procedur zgodności.