13 sierpnia 2018 r. do zespołu doradców kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr dołączyła adwokat Aleksandra Libiszowska. Nowa doradczyni wspierać będzie praktykę prawa pomocy publicznej i funduszy unijnych.
Aleksandra Libiszowska jest specjalistką z zakresu funduszy unijnych i pomocy publicznej, specjalizuje się również w zamówieniach publicznych finansowanych ze środków europejskich. Świadczy kompleksową obsługą prawną przy realizacji projektów przez beneficjentów funduszy, doradza też na etapie pozyskiwania dofinansowania i zapewnia wsparcie prawne podmiotom odpowiedzialnym za wdrażanie funduszy.
Przed dołączeniem do zespołu WKB Aleksandra zajmowała stanowisko dyrektora departamentu prawnego w instytucji pośredniczącej we wdrażaniu programów unijnych, przede wszystkim Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zarządzała wydziałem prawnym i wydziałem zamówień publicznych, zapewniając kompleksową obsługę prawną jednostki i wspierając beneficjentów w realizacji projektów. Sporządzała dokumentację konkursową w postępowaniach o udzielenie dofinansowania, była odpowiedzialna za formułowanie oficjalnych stanowisk instytucji w zakresie wykładni i stosowania przepisów prawa unijnego i krajowego oraz postanowień dokumentacji programowej. Sprawowała merytoryczny i organizacyjny nadzór nad procesem nakładania korekt finansowych, związanych z nieprawidłowym stosowaniem przez beneficjentów przepisów prawa zamówień publicznych i zasady konkurencyjności. Była także odpowiedzialna za procedurę wydawania decyzji dotyczących zwrotu środków wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z odpowiednimi przepisami.
Jako ekspert z zakresu unijnych programów operacyjnych Aleksandra prowadziła liczne szkolenia dla beneficjentów i pracowników instytucji zaangażowanych w ich realizację. Była członkiem zespołu do spraw aktualizacji Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa w Ministerstwie Cyfryzacji, uczestniczyła też w procesie legislacyjnym dotyczącym nowelizacji ustawy wdrożeniowej. Jako członek rady rewizyjnej sprawuje nadzór nad działalnością państwowej jednostki budżetowej, odpowiedzialnej za wdrażanie i monitorowanie systemów teleinformatycznych na poziomie centralnym i regionalnym.
Rok 2018 jest rokiem dynamicznego wzrostu WKB w wielu wymiarach, z których szczególnie cieszy konsekwentny rozwój naszego zespołu. – komentuje dr Jerzy Baehr, partner zarządzający w kancelarii WKB. – Aleksandra Libiszowska to już czwarta doradczyni, dołączająca do tego grona po wcześniejszych wzmocnieniach zespołów prawa pracy, bankowości i finansów oraz własności intelektualnej i TMT. Cieszymy się, że jej wiedza i praktyczne doświadczenie pozwolą nam jeszcze lepiej zadbać o potrzeby biznesowe naszych klientów.