Aleksandra Hyla jest autorką rozdziału „Ocena zdolności kredytowej konsumenta jako narzędzie realizacji standardu zrównoważonego rozwoju w świetle projektu nowej dyrektywy o kredycie konsumenckim” w jednej z najnowszych publikacji poświęconych prawu konsumenckiemu „Wyzwania dla prawa konsumenckiego w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym”. Monografia zawiera w sobie analizy ekspertów zajmujących się polskim, unijnym i zagranicznym prawem konsumenckim, dotyczące priorytetowych zagadnień w tej dziedzinie związanych z pozycją konsumenta na rynku energetycznym, finansowym oraz wobec nowych technologii.

W swojej publikacji Aleksandra Hyla skupia się na dwóch filarach:

  • co dla instytucji finansowych działających w obrocie konsumenckim oznacza dążenie do zrównoważonego rozwoju na przykładzie obowiązku oceny zdolności kredytowej konsumenta;
  • jak zrównoważony rozwój ma się do projektowanej dyrektywy o kredycie konsumenckim.

Więcej informacji na temat monografii znajduje się tutaj.