Zgodnie z noworoczną tradycją awansów w WKB, do grona partnerów dołączyli Agnieszka Chwiałkowska (zespół zamówień publicznych), Dorota Karczewska (zespół prawa konkurencji i prawa konsumenckiego) i Łukasz Czekański (zespół podatkowy oraz zespół pomocy publicznej i funduszy unijnych). Agnieszka, Dorota i Łukasz do tej pory pełnili w WKB rolę doradców.

„Siłą WKB są ludzie – najlepsi eksperci na rynku. Dlatego z ogromną radością powitaliśmy w gronie partnerów Agnieszkę, Dorotę i Łukasza. Każde z nich posiada na swoim koncie wieloletnie doświadczenia poparte sukcesami, doskonale zna specyfikę różnych rynków i co najważniejsze – rozumie oczekiwania naszych klientów. Serdecznie gratuluję w pełni zasłużonego awansu” – powiedział mec. Jerzy Baehr, partner zarządzający w WKB.   

Agnieszka Chwiałkowska jest ekspertem zamówień publicznych rekomendowanym przez Chambers Europe. Specjalizuje się w doradztwie dla firm m.in. z branży energetycznej, transportowej oraz komunalnej, doradzając zarówno zamawiającym jak i wykonawcom. Z WKB związana od 2006 r. Brała udział w realizacji wielu inwestycji, w tym również tych o strategicznym znaczeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Doradzała m.in. MPK w Poznaniu Sp. z o.o. przy realizacji innowacyjnego projektu budowy infrastruktury ładowania drogowego transportu zbiorowego (będącego częścią większego i znaczącego projektu elektromobilności w polskim transporcie zbiorowym), a także przy udzieleniu i wykonaniu zamówienia na wdrożenie zaawansowanej infrastruktury pomiarowej (AMI) w przedsiębiorstwie Tauron Dystrybucja S.A. będącego jednym z filarów projektu Smart City Wrocław.

Dorota Karczewska specjalizuje się w prawie konkurencji oraz w prawie konsumenckim. Współpracuje z WKB od 2019 r. Przez wiele lat była związana z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w którym pełniła m.in. funkcję Wiceprezesa, odpowiadając za pion konsumencki oraz inspekcję handlową. Dwukrotnie znalazła się w gronie „50 najbardziej wpływowych prawników” w Polsce według rankingu Dziennika Gazety Prawnej. W kancelarii wspierała klientów sektora finansowego we wdrożeniu wytycznych płynących z ostatnich orzeczeń TSUE w sprawach konsumenckich. Doradzała również liderom sektorów e-commerce oraz FMCG w budowaniu zgodnych z prawem polityk handlowych. Nadzorowała liczne projekty związane z wdrożeniem przepisów dotyczących rozszerzenia ochrony konsumenckiej na osoby fizyczne prowadzące jednoosobowo działalność gospodarczą.

Łukasz Czekański od 17 lat jest związany z kancelarią. Zarządza obecnie zespołem prawa podatkowego i jest współzarządzającym zespołem pomocy publicznej i funduszy unijnych. Doradza przedsiębiorcom przy tworzeniu struktur podatkowych w transakcjach fuzji i przejęć, bieżącej obsłudze podatkowej oraz reprezentuje firmy w postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych. W ostatnich latach obsługiwał podatkowo m.in. transakcję nabycia przez BC Bavarian Candles Expansion GmbH 100% akcji w Korona Candles S.A., przez kilka lat był także głównym doradcą BGK we wprowadzaniu inicjatywy JEREMIE (zapewnienie finansowania w formie instrumentów zwrotnych na rzecz przedsiębiorców z sektora MŚP). Doradza również w sprawach podatkowych podmiotom z grupy Energix w zakresie prowadzenia elektrowni wiatrowych.